חיפוש

חינוך-הרשויות המקומיות

 

חינוך שווה לכולם- בבלוג זה אסקור את תפקיד הרשויות המקומיות ומעורבתן בתחום החינוך.

במדינת ישראל ישנם גישות חינוכיות רבות ואתגרים רבים במערכת החינוך.
יחד עם זאת, אין המערכת תואמת ודומה אחת לשנייה גם בתוך העיר בין בתי הספר השונים שבאחריות הרשות.
בעידן של היום שאין אנו יודעים איך יראה שוק העבודה בעתיד, יש חשיבות רבה לספק לתלמידים את הכלים והמיומנויות ולאפשר להם להתמודד בהצלחה עם אתגרי העתיד.
 יש חשיבות מכרעת בהתוויית חזון ודרכי למידה מתקדמים ולאפשר למערכת החינוך לתת מקום לכל תלמיד/ה. להכיר ולאפשר הכשרה לריבוי כישרונות.
לאפשר הכנסת תוכניות שמקדמת חינוך לחדשנות.
שדרוג והתאמת מבנים חינוך לעידן החדש.

לנהל מערכת מוניציפאלית שמקיימת דיאלוג מתמיד בין כל השותפים במערכת ומחוצה לה בצורה כנה ואמיתית בכדי להפוך את החינוך כמגדלור. 
 
כאמור השוני שקיים בין הרשויות מעיד על סדרי העדיפות של מקבלי ההחלטות.
לדעתי הוא נובע מתפישת העולם של ראש הרשות בנוגע למערכת החינוך.
הדבר מתחיל מהצוות המקצועי שסובב אותו וחלוקת התקציבים והמשאבים שמשתנים בין הרשויות, בעקבות ההרכב הדמוגרפי של תושביו (מדד סוציואקונומי) ומיקומו הגיאוגרפי.
לרבות היכולת המקצועית של הרשות המקומית לממש תקציבים בפועל.
שנת הלימודים החלה טרם הבחירות.
לכן יש לראש העיר והרשות פחות משנה להיערך ולהציג את התוכניות שלהם והחזון החינוכי לשנים הבאות.
מערכת חינוך הינה אחד הפרמטרים החשובים שעליהם ראשי ערים נמדדים בהצלחתם
.

מעורבות הרשויות המקומיות בעיצוב החינוך בעיר?

ראשי הערים וחברי המועצה מתמודדים עם האתגרים והצרכים של התושבים באופן ישיר ובכך משפיעים יותר מכל שר ומשרד ממשלתי.
ראש הרשות הינו הסמכות העליונה בכל ענייני הרשות וכממונה על תפקודה התקין ועל יישום ההחלטות בפועל.
נגזר מכך שהסמכויות והתפקידים של האנשים בשלטון המקומי, הן בדרג הנבחר והן בדרג המקצועי מוגדרים בחקיקה ובפקודות העירייה.
לרבות מנהל מחלקת חינוך שמוגדר כתפקיד סטטוטורי שכפוף למנכ"ל או לראש הרשות.
אחד השירותים הממלכתיים שניתנים ע"י הרשויות הוא החינוך וראש הרשות המקומית מוגדר על פי חוק כ “ראש רשות החינוך המקומית“.
לכן הוא אמור להיות מעורב אישית ופעיל בעשייה החינוכית ולהיות גורם דומיננטי ולא מתווך מול משרדי הממשלה.

 

פשוט נכון, אבל לא בדיוק.

האחריות לשירותי החינוך היא בידי משרד החינוך.
הרשות המקומית מופקדת בעיקר על התשתיות והתנאים הפיזיים במתחמים של מערכת החינוך, אחראית על ניהול הרישום ושיבוץ תלמידים למוסדות החינוך.
האבסורד הגדול הינו שאם הרשות רוצה לקדם ולהקים מבנה לבית ספר חדש עליה לקבל אישור ממשרד החינוך.  
"משרד החינוך הינו הסמכות הפדגוגית והתקציבית שמפקחת על בתי הספר ולא השלטון המקומי קרי הרשות המקומית."טענות המגיעות אל ראש הרשות לספק הסברים על טיב המחנכים ורמת הלימודים, לא נמצאת בידיו.
הוא לא המעסיק של הגננות ושל המורים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.
לראש הראשות אין את הסמכות לפטר אנשי חינוך ובנוסף הוא לא קובע את תכני הלימוד והמבחנים בבתי הספר בתחום אחריותו.
אבל בכל זאת, על הרשות המקומית להוביל את העשייה החינוכית ולהתנהל יותר באוטונומיה ניהולית.
לכן בשנים האחרונות ניכרת מגמה של העברת סמכויות ממשרד החינוך אל הרשויות המקומיות.

 

למי יש גדול יותר…. תקציב החינוך

כולם משווים עם כולם, ומה התקציב המושקע בחינוך בערים אחרות.
מכך יוצא שהתקציב מהווה הצהרת כוונות של הרשות המקומית לגבי תכנית העבודה והחזון החינוכי.
בנוסף לכך, התקציב מהווה כלי לניהול בעזרת מטרות ויעדים שמקושרים לתקציב.
מנהל אגף החינוך הינו האחראי על הבקרה והניהול של תקציב החינוך, כולל תקציבי מוסדות החינוך.
עוגת תקציב החינוך מתבססת על הכנסות ממשרד החינוך ומהרשות המקומית, תב"ר, תרומות מגזר שלישי, סיוע ממוסדות ציבוריים ותשלומי הורים. תקציב בית-הספר מחושב על-פי מספר הכיתות/התלמידים ובהתאם לצרכים הייחודיים של בית-הספר.
לפי החלוקה הנ"ל ממשרד החינוך שמתקנן את שעות ההוראה ולעיתים מעביר תקציבים לנושאים ייחודיים. הרשות המקומית מעסיקה את עובדי המנהל, עובדי הניקיון וקבלנים, תשלומי הורים הנקבעים בחוזר מנכ“ל. משרד החינוך והמגזר השלישי – כספים ייעודיים מעמותות, מקרנות וממלכ“רים.
לבית-הספר ניתן מרחב גמישות באשר לשימוש במשאבי הרשות המקומית ומשרד החינוך וכל חיסכון בסל התפעול בגין התייעלות יישאר לטובתו.

 קבלו לזירה את מנהל אגף החינוך ….

הסביבה הארגונית בתוכה פועל מנהל האגף מורכבת, וההצלחה שלו מחייבת התנהלות מקצועית בנוסף להתנהלות הקהילתית והציבורית.
מנהל האגף מהווה רמ"ט הנהגת החינוך ברשות המקומית על כל המשתמע מכך – תשתיות, פדגוגיה, גיוס ובקרה תקציבית והוצאה לפועל של החזון החינוכי של ראש הראשות המקומית.
מנהל מחלקת החינוך פועל בזירה פוליטית ועם מספר רב של "שותפים" כמו:
ראש הרשות, חברי הרשות, יו"ר וועדת חינוך, צוותי החינוך במערכת, ממונה על החינוך ומשרד החינוך, מול וועדי הורים והורים באופן פרטני, תוכניות חינוך חיצוניות, תקשורת ועוד ועוד.
"כפועל יוצא של שינויים במשרד החינוך גדלו סמכויותיו והתרבו תפקידיו של מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית והתחזק מעמדו.
כפי שניתן לראות בהגדרת תפקיד – מנהל מחלקת חינוך
 https://goo.gl/zkxW5G לצד מנהל מחלקת החינוך פועלת ועדת חינוך.ועדת חובה ברשויות, שתפקידה ליזום, לתכנן פעולות בתחום החינוך והחינוך הבלתי פורמאלי, להגיש לאישור המועצה את תוכניותיה ולעקוב אחר יישום התוכניות המאושרות, וכן לייעץ למועצה בתחומי החינוך.
"לוועדת החינוך אין סמכות קבלת החלטות וביצוע אלא דרך מועצת הרשות".

 

מחזיק תיק החינוך

נושא החינוך הוא אחד הנושאים החשובים ברשות ולכן ראש הרשות מעוניין להשפיע ולהיות מעורב בו באופן אישי ולמנוע מצב בו שתי פיגורות עוסקות באותו תחום (דרג פוליטי ומקצועי).
לכן בדרך כלל ראש הרשות ממלא את תפקיד יו“ר ועדת החינוך, אך יש גם מצב שבא כוחו, בדרך כלל סגן ראש הרשות מחזיק בתיק החינוך (גם מסיבות פוליטיות).
למחזיק תיק החינוך אחריות ועבודה שמצריכה השקעה רבה בתפקידו כמו:
סיוע בחיזוק מעמדם וחשיבותם של נושאי החינוך ברשות, גיוס והקצאת משאבים לטובת החינוך, הידוק הקשר ושיתוף הפעולה בין הרשות לבין הקהילה דרך מערכת החינוך או פורום וועדי ההורים.
הוא גם שותף לתכנון תכניות האב בהתאמה לחזון ראש הרשות באמצעות שותפות מלאה של מקבלי ההחלטות ושל הדרג המקצועי ברשויות המקומיות עם משרד החינוך ועם ארגוני המורים.
הכל תוך שילוב הקהילה וההורים ומתן מקום של כבוד לצוותי החינוך ולתלמידים
.
החינוך הוא מה שנשאר, כאשר שוכחים את כל הדברים שלמדנו בבית הספר. (אלברט איינשטיין)
לכן החינוך יכול וצריך לשמש מנוף של יצירת תרבות והווי מקומיים שמעודדים גיבוש זהות מקומית קהילתית בבתי הספר וחיבור הקהילה למקום מגוריו.
ידוע שכיום שירותי החינוך הפכו למגדלור שמהווה פרמטר משמעותי בקבלת החלטה על מקום מגורים כמשפחה עם ילדים.
חינוך הינו השקעה בטוחה. 😁 קראתם ,😍
אהבתם,
לחצו
Like \ Share\ Comment 
ותסייעו לפוסט להופיע אצל עוד אנשים👏. 
ובואו לקרוא פוסטים נוספים 🙂

לרשותכם,איציק לב
 #ראשעיר #עירייה #מועצהמקומית #איציקלב #הזירההמוניציפאלית #שלטוןמקומי  #חינוך #בתיספר #מורים #מנהלאגףחינוך #משרדהחינוך #תקציב #תקציבחינוך 

 

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

תפריט נגישות

תקנון לתרומות

מגבלות החלות על הרשימה או הסיעה המתמודדת בבחירות לעירייה, חלות גם על המתמודד מטעמן, ובכלל זאת, ההגבלות השונות על קבלת תרומות, ולהלן המרכזיות שבהן:

  • איסור על קבלת תרומה בסכום העולה על 5,000 ₪.

  • בכל תרומה חובה לציין ת.ז + כתובת.

  • תרומה מותרת מאדם פרטי בלבד ולא עסק.

  • איסור על קבלת תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ.

  • איסור קבלת תרומות בעילום שם.

  • איסור על קבלת תרומות מאדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין.

  • תרומות שגובהן מעל 700 ש"ח מחייבות פרסום שם התורם באתר מבקר המדינה בביקורת במהלך הבחירות.

  • אין בידי סיעה מקומית סעיף 46 או החזר מס. 

תמיכה צנועה יכולה להיות משמעותית ביותר לדרך המשותפת של כולנו.

הרשמה למפגש זום

הצטרפות לניוזלטר

מוזמנים/ות להצטרף לניוזלטר שלי ולקבל עדכונים אחת לחודש. מבטיח שלא להטריד אתכם וכמובן תוכלו להסיר את עצמכם בכל עת