חיפוש

שאליתות

על פי פקודת העיריות רשאי חבר מועצת העירייה להגיש לראש העירייה
שאלה המנוסחת בקצרה לא יאוחר מ-48 שעות לפני תחילת ישיבת המועצה
ועל ראש העיר להשיב בכתב ולקרוא את התשובה באותה ישיבה.

ביטחון
פריסת מצלמות בשכונת מעו"ף ובצוותא
17 יולי, 2024
תקציב
ארנונה על אחסון ציוד בניה וגדר מדברת ומתקני פרסום בדרך ארץ
11 יולי, 2024
מוקד 106
הפעלת מוקד 106
22 מאי, 2024
תקציב
סטטוס תברי"ם
15 מאי, 2024
חינוך
הטבות האזרחים הוותיקים
5 מאי, 2024
חריש מערב
חריש מערב
5 מאי, 2024
חריש צפון
חריש צפון
5 מאי, 2024

תפריט נגישות

תקנון לתרומות

מגבלות החלות על הרשימה או הסיעה המתמודדת בבחירות לעירייה, חלות גם על המתמודד מטעמן, ובכלל זאת, ההגבלות השונות על קבלת תרומות, ולהלן המרכזיות שבהן:

  • איסור על קבלת תרומה בסכום העולה על 5,000 ₪.

  • בכל תרומה חובה לציין ת.ז + כתובת.

  • תרומה מותרת מאדם פרטי בלבד ולא עסק.

  • איסור על קבלת תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ.

  • איסור קבלת תרומות בעילום שם.

  • איסור על קבלת תרומות מאדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין.

  • תרומות שגובהן מעל 700 ש"ח מחייבות פרסום שם התורם באתר מבקר המדינה בביקורת במהלך הבחירות.

  • אין בידי סיעה מקומית סעיף 46 או החזר מס. 

תמיכה צנועה יכולה להיות משמעותית ביותר לדרך המשותפת של כולנו.

הרשמה למפגש זום

הצטרפות לניוזלטר

מוזמנים/ות להצטרף לניוזלטר שלי ולקבל עדכונים אחת לחודש. מבטיח שלא להטריד אתכם וכמובן תוכלו להסיר את עצמכם בכל עת