Search

חדשנות ועיר חכמה ברשויות המקומיות

ניהול והובלה של רשות מקומית בעידן של היום מהווה צומת קבלת החלטות לשינוי ולחדשנות, יש הזדמנויות ליצירתיות, לשיתופי פעולה, לשיפור השירות והקשר עם התושב, להזמנה למעורבות ולשינוי דרכי העבודה הפנים ארגונית שמושתתים על נוהלי עבודה ישנים מה שמחייב את הרשות המוניציפאלית לשינוי ולעמידה בסטנדרטים גבוהים של שקיפות, של מתן דין וחשבון ושיתוף הציבור בצורה כנה ואמיתית.

חינוך-הרשויות המקומיות

חינוך שווה לכולם, במדינת ישראל ישנם גישות חינוכיות רבות ואתגרים רבים במערכת החינוך, ויחד עם זאת, אין המערכת תואמת ודומה אחת לשנייה גם בתוך העיר בין בתי הספר השונים שבאחריות הרשות.
בעידן של היום שאין אנו יודעים איך יראה שוק העבודה בעתיד, יש חשיבות רבה לספק לתלמידים את הכלים והמיומנויות ולאפשר להם להתמודד בהצלחה עם אתגרי העתיד,

תפריט נגישות

תקנון לתרומות

מגבלות החלות על הרשימה או הסיעה המתמודדת בבחירות לעירייה, חלות גם על המתמודד מטעמן, ובכלל זאת, ההגבלות השונות על קבלת תרומות, ולהלן המרכזיות שבהן:

  • איסור על קבלת תרומה בסכום העולה על 5,000 ₪.

  • בכל תרומה חובה לציין ת.ז + כתובת.

  • תרומה מותרת מאדם פרטי בלבד ולא עסק.

  • איסור על קבלת תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ.

  • איסור קבלת תרומות בעילום שם.

  • איסור על קבלת תרומות מאדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין.

  • תרומות שגובהן מעל 700 ש"ח מחייבות פרסום שם התורם באתר מבקר המדינה בביקורת במהלך הבחירות.

  • אין בידי סיעה מקומית סעיף 46 או החזר מס. 

תמיכה צנועה יכולה להיות משמעותית ביותר לדרך המשותפת של כולנו.

הרשמה למפגש זום

הצטרפות לניוזלטר

מוזמנים/ות להצטרף לניוזלטר שלי ולקבל עדכונים אחת לחודש. מבטיח שלא להטריד אתכם וכמובן תוכלו להסיר את עצמכם בכל עת